Francesca, Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Francesca Scandariato - BA (Hons) Theatr a Drama"Nid yn unig y mae'r lleoliad wedi rhoi llawer mwy o feddwl agored i mi am fathau eraill o gelfyddyd a'r straeon y maent yn eu hadrodd a'r wybodaeth y maent yn ei rhoi, ond mae wedi cynnig mwy o lwybrau i ymchwil ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol."

"Mwynheais gael rheolaeth greadigol lwyr ar y prosiect. Cefais gynsail y prosiect ac ar ôl hynny, fe'm gadawyd i wneud fy mheth fy hun. Roedd hyn yn ddelfrydol gan fod gen i ddiddordeb yn y prosiect felly roeddwn i eisiau ei wneud. Roeddwn yn llawn edmygedd sut roedd yr edrychiadau wedi troi allan a pha mor dda oedd y montage fideo byr gorffenedig a pha mor dda y cafodd ei dderbyn."

Work placement.jpg

Dewisais wneud fy lleoliad yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd gyda'r Cydgysylltydd Ymgysylltu â Phobl Ifanc Sarah Younan. Fe'm hargymhellwyd gan ffrind i Sarah ar gyfer ei phrosiect gan eu bod yn teimlo fy mod yn ffit da. Dewisais wneud y lleoliad gan ei fod yn gyfle i fod yn greadigol gyda cholur a ffilm, roedd y syniad cychwynnol yn un yr oedd gennyf ddiddordeb gwirioneddol ynddo felly roedd yn hawdd gwneud y penderfyniad i ddysgu mwy, tra'n mwynhau fy hun ar yr un pryd.

 Roedd fy lleoliad yn ymwneud â dweud stori drwy golur. Y syniad cyntaf oedd defnyddio Adobe Capture i ddod o hyd i baletau lliw o baentiadau yn orielau'r Amgueddfa a'u defnyddio i greu edrychiadau drwy golur. Y nod oedd ennyn diddordeb mwy o bobl ifanc yn yr amgueddfa.

 Ar ôl edrych ar lawer o baentiadau yn yr Amgueddfa a ddaliodd fy llygad, canolbwyntiais yn gyntaf ar San Giorgio Maggiore drwy Twilight gan Claude Monet a Larkspurs gan Henri Fantin-Latour. Dechreuais wneud braslun o syniadau cychwynnol yr edrychiad drwy golur, a dechrau gan greu edrychiadau yn unig ar fy wyneb i. Fe wnes i un edrychiad ar fy wyneb (wedi'i ysbrydoli gan Larkspurs) ac fe wnaeth ffrind edrychiad wedi’i ysbrydoli gan San Giorgio Maggiore gan Twilight. Gwnes hyn i weld celf o safbwynt gwahanol a dweud stori wahanol drwy edrychiad. Fe wnes i lanlwytho'r edrychiadau ar lwyfannau amrywiol y cyfryngau cymdeithasol i annog ac ymgysylltu pobl ifanc yn yr amgueddfa.

Er nad yw fy lleoliad penodol wedi arwain at gyfleoedd taledig uniongyrchol, mae prosiectau bob amser yn mynd ymlaen ac mae prosiectau'n aros i ddechrau ac mae'r Amgueddfa'n fwy na pharod i gynnig lleoliadau i fyfyrwyr sydd â diddordeb yn eu gwaith.

Dyma'r fideo a grëwyd gennyf: https://youtu.be/DrWa5XICOHg