Esther, Gwesty'r Celtic Manor


Esther Zee Wong, BA (Anrh) Rheolaeth Gwesty a Lletygarwch

Gwesty'r Celtic Manor - Interniaeth 10 wythnos 

Mae Esther Zee Wong yn fyfyriwr BA (Anrh) Rheolaeth Gwesty a Lletygarwch ail flwyddyn o Brunei.  Ar hyn o bryd mae Esther yn ymgymryd â rôl oruchwylio yng Ngwesty'r Celtic Manor am ei dysgu yn y gwaith. 

“Mae'r cwrs Rheolaeth Gwesty a Lletygarwch yn cynnig y cydbwysedd delfrydol rhwng theori ac ymarfer.  Mae'r cyfle dysgu yn y gwaith yn y Celtic Manor Resort wedi bod yn anhygoel.  Rwyf wedi dod i gysylltiad â gwahanol swyddogaethau'r lleoliad.  Trwy fy astudiaethau, rydw i wedi gosod fy hun ar gyfer ystod eang o yrfaoedd mewn diwydiant.  Mae'r rhain yn cynnwys rheolaeth gwestai, cynllunio digwyddiadau a chydlynu cynadleddau a gwleddoedd.

Esther celtic manor

Mae'r cwrs wedi'i strwythuro fel eich bod yn dysgu gofynion gweithredol gweithio mewn gwesty yn y flwyddyn gyntaf.  Yr ail flwyddyn yw lle rydych chi'n ymgymryd â rôl oruchwyliol yn y gweithle.  Ar hyn o bryd rwyf wedi fy lleoli o fewn yr adran cadw tŷ, lle rwy'n cynllunio ac yn rheoli tasgau o fewn yr adran.  Rwyf hefyd yn sicrhau bod y safonau uchel sy'n ofynnol o westy pum seren yn cael eu bodloni.  Yn y drydedd flwyddyn a'r flwyddyn olaf, byddaf yn gyfrifol am reolaeth digwyddiad yn y lleoliad.  Mae'n rhywbeth rwy'n edrych ymlaen yn fawr ato. 

Ers dechrau'r cwrs rwyf wedi magu hyder, wedi gwella'r ffordd rwy'n cyfathrebu ac rydw i hefyd wedi gwella fy sgiliau rheoli amser ac aml-dasgio.  Mae cymaint mwy i'w ddysgu a'i ddatblygu, ond edrychaf ymlaen at yr heriau sydd o'n blaenau (yn enwedig y lleoliad y byddaf yn ymgymryd ag ef yn ddiweddarach eleni, ar Campus Living Villages).  Mae'r cwrs yn ddwys, ond yn foddhaus.  Mae'n helpu i lunio'ch dyheadau gyrfa, gan fod gennych gyfle i archwilio'r cyfleoedd sydd ar gael i chi yn y diwydiant lletygarwch.”