Elliot, Crane Process Flow Technologies

Elliot Davies, BA (Anrh) Logisteg a Rheolaeth Cadwyn Gyflenwi

Crane Process Flow Technologies - Lleoliad Rhyngosod

Cwblhaodd Elliot Davies, myfyriwr BA (Anrh) Logisteg a Rheolaeth Cadwyn Gyflenwi, leoliad blwyddyn fel Intern Rhyngwladol Cadwyn Gyflenwi yn Crane Process Flow Technologies yng Nghwmbrân, De Cymru.  Ar ddiwedd y lleoliad, cafodd Elliot rôl rhan-amser gyda'r cwmni, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'i astudiaethau. 

"Yn ystod fy nghyfnod yn Crane, roeddwn yn ymwneud yn fawr â rhedeg y busnes o ddydd i ddydd, gan edrych ar ôl ein cyflenwyr ag unrhyw faterion neu unrhyw faterion a gawsom gyda nhw. 

Elliot Crane Process

Un o'm cyfrifoldebau oedd bod yn gyfrifol am y Cynllunydd L, sef ein dull o ddweud wrth y ffrwd a'r tîm gwerthu nad oes gennym lwybr cyflenwi ar gyfer y rhan hon. 

Yn y rôl hon, roedd yn rhaid i mi gysylltu â chyflenwyr i ddarganfod a allent gyflenwi'r rhan ac os felly, y pris a'r amser arweiniol. 

Un o'm cyflawniadau mwyaf oedd gweithredu ymarfer arbed costau, trwy symud chwe rhan o un ffowndri i'r llall. 

Amcangyfrifir y bydd hyn yn arbed dros £32,000 y flwyddyn i'r cwmni. 

Roeddwn yn cymryd rhan fawr yn y broses fusnes gyfan - o gyfarfod â'r cyflenwr i reoli cyfarfodydd mewnol i sicrhau bod pawb dan sylw yn gwybod beth oedd yn digwydd ac yn cael gwybod am unrhyw faterion. 

Bydd cael y math hwn o brofiad ar fy CV yn rhoi mantais enfawr i mi."