Dewi, Intel Corporation UK

Dewi Morris,  BA (Anrh) Logisteg a Chadwyn Gyflenwi

Intel Corporation UK - Lleoliad Rhyngosod

Mae Dewi, myfyriwr graddedig mewn Logisteg a Rheolaeth Cadwyn Gyflenwi bellach yn brynwr Axiom. 

“Rwy'n mwynhau'r profiad yr wyf yn ei gael yn gweithio i Axiom. Pan ddechreuais yn y cwmni am y tro cyntaf, roeddwn i wedi fy syfrdanu gan yr amgylchedd gan nad oedd yn rhywbeth roeddwn i wedi arfer ag ef.  Fodd bynnag, rhoddodd y rhaglen graddedigion gipolwg da i mi ar sut mae pethau'n gweithio a sut y dylid ymdrin â'r heriau amrywiol.  Mae'r cwmni wedi bod yn tyfu'n gyflym dros y blynyddoedd diwethaf, felly mae cadw at waith beunyddiol bob amser yn her. 

Dewi Corporate Intel & Axiom

Roedd y cwrs yn hollbwysig ac yn parhau i fod yn hollbwysig yn fy rôl bresennol.  Mae'r ddamcaniaeth a ddysgais yn y Brifysgol a'r ffordd y cawsom ein haddysgu i ymchwilio wedi rhoi cymaint o help i mi ac nid wyf yn credu y byddwn yn gallu ei wneud heb y gefnogaeth honno.  Ar y pryd, mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod bob amser yn meddwl pam ein bod yn astudio rhai pynciau ond yn edrych yn ôl rwy'n gwerthfawrogi popeth a ddysgwyd gennym gan ei fod wedi fy helpu i ddeall cymaint mwy. 

Roedd y lleoliad rhyngosod blynyddol a wnes fel rhan o'r cwrs hefyd yn werthfawr iawn. Bûm yn gweithio yn Intel Corporation UK yn Swindon fel intern Dadansoddwr Cyflenwi Rhanbarthol ar gyfer Ewrop, y Dwyrain Canol ac Asia. Roeddwn yn gyfrifol am reolaeth rhestr eiddo yng nghanolfan Ewropeaidd Intel yn Amsterdam ac roeddwn i'n delio â rhanddeiliaid byd-eang - cynllunwyr yn America, dadansoddwyr cyflenwi eraill o Malaysia, Japan, America, yn ogystal â chwsmeriaid o bob cwr o'r byd. Fe wnes i ddatblygu fy sgiliau trefnu a phobl yn fawr fel rhan o'r lleoliad, a chefais brofiad gwerthfawr o fywyd go iawn a oedd yn sicr wedi fy helpu i ddiogelu fy swydd bresennol yn Axiom.”