Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

BCBC.png

Ymhle lleolwyd eich profiad gwaith GO Wales? 

Roedd fy mhrofiad gwaith yng Nghyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn yr Adran TG. 

Pa sgiliau wnaethoch chi eu hennill ar eich Profiad Gwaith? 

Tra yno, ni enillais unrhyw sgil technegol ond enillais sgiliau mewn agweddau eraill sydd hefyd yr un mor bwysig, sef cyfathrebu, gwaith tîm ac adnoddau, cyfrifoldeb a rheolaeth. 

Pa gyngor allwch chi ei roi i fyfyrwyr sy'n mynd ar brofiad gwaith? 

Fy nghyngor allweddol i unrhyw fyfyriwr sy'n bwriadu gwneud profiad gwaith yw gonestrwydd, byddwch yn onest â chi'ch hun a byddwch yn onest â'ch mentoriaid, os nad ydych chi'n siŵr o unrhyw beth yna gofynnwch ac os gofynnir i chi wneud tasg ac nad ydych chi'n sicr o’r hyn sydd angen ei wneud, gofynnwch, does dim fath beth â chwestiwn gwirion. 

Ac a oes gennych chi unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu? 

Un peth yr hoffwn ei ychwanegu at hyn yw byddwch yn gadarn, yn ddyfalbarhaus yn eich nodau, peidiwch â gadael i unrhyw beth neu unrhyw un eich rhwystro rhag gwneud yr hyn  rydych chi am ei wneud.  Gweithiwch yn galed a byddwch yn llwyddo, dyfalbarhewch a byddwch chi'n llwyddiannus.