Behrooz, TG Prifysgol De Cymru

Behrooz Hajiuon - BSc(Anrh) mewn Technoleg Cyfathrebu Gwybodaeth

"Roedd hwn yn brofiad rhagorol i mi weithio gyda thîm proffesiynol. Fe wnes i wir fwynhau'r cyfle i herio fy sgiliau a phersonoliaeth mewn swyddfa brysur iawn. Fe wnes i ddarganfod mwy am fy mhotensial ac roedd yn ddiddorol iawn."

Behrooz

Pam wnaethoch chi ddewis gwneud lleoliad; a pham yma?

Pan ddechreuodd fy nghwrs doeddwn i ddim yn siŵr a ddylwn i gymryd blwyddyn i ffwrdd am brofiad gwaith ai peidio. Tua diwedd fy ail flwyddyn newidiais fy meddwl, roeddwn i'n meddwl y byddai cael blwyddyn o brofiad yn fy helpu i gwblhau trydedd flwyddyn fy nghwrs gyda mwy o hyder a byddai hyn yn rhoi hwb i'm CV. Roeddwn i wedi cwblhau profiad gwaith 70 awr yn Nhîm Rhwydwaith yr adran TG ac roedd yn brofiad gwych. Felly, penderfynais wneud cais am y lleoliad hwn yn yr un adran.


Disgrifiwch, yn syml, yr hyn a wnaethoch ar leoliad

Roeddwn i'n gweithio fel Cynorthwyydd Cymorth System. Roedd y rôl hon yn cynnwys ystod eang o dasgau yn amrywio o weinyddu cyfrifon i adeiladu gweinyddwyr a rheoli copïau wrth gefn.


Pa brosiectau wnaethoch chi weithio arnyn nhw?

Gosod a gosodiad gweinydd newydd ar gampws Parc Chwaraeon y Brifysgol.

Trosglwyddo gweinyddwyr Rhithwir o VMware i Hyper-V.


Pa sgiliau a gwybodaeth newydd wnaethoch chi eu hennill?

Gwybodaeth am weinyddu cyfrifon a gweithio gyda Active Directory yn adeiladu rhith-weinyddion a Linux.


Sut bydd y lleoliad hwn yn helpu'ch gyrfa?

Llwyddais i wneud cais am rôl amser llawn yn yr un swyddfa a'r lleoliad hwn oedd fy allwedd i lwyddiant a chael y swydd amser llawn.


Sut daethoch i wybod am y lleoliad a sut gwnaethoch chi gais?

Fe wnaeth aelod o staff sy'n Gynghorydd Lleoliad fy hysbysu am y lleoliad a’m cynghori trwy'r broses ymgeisio. Fe wnes i gais ar-lein trwy wefan y brifysgol.


Sut deimlad oedd dychwelyd yn ôl i'r Brifysgol ar ôl y lleoliad?

Rwy'n teimlo'n llawer mwy hyderus nawr a chredaf yn gryf fod y lleoliad yn brofiad rhagorol i wella fy ngwybodaeth, sgiliau a phersonoliaeth.


A yw'r lleoliad wedi arwain at gynnig swydd neu unrhyw beth arall fel ffioedd i'w talu; cyfle ymchwil

Ydy. Mae gen i swydd amser llawn yn yr un swyddfa ac mae gen i'r swydd hon oherwydd y lleoliad.