Antony, Excellence IT

Antony Woodward, National Cyber Security Academy

Excellence IT - lleoliad rhyngosod


Pam wnaethoch chi ddewis gwneud lleoliad; a pham yma? 

Roeddwn i eisiau cael profiad yn y diwydiant, ac yn fwy allweddol, cysylltiadau â'r diwydiant. Mae cael gradd mewn fforensig cyfrifiadurol yn cynnig cyfleoedd gwaith cyfyngedig.  Wrth baru’r radd gyda lleoliad diwydiannol mewn seiberddiogelwch agorwyd cyfleoedd newydd i mi.

Excellence IT
Disgrifiwch, yn syml, yr hyn a wnaethoch ar leoliad 

Adeiladu cyfrifiaduron, Cyber Essentials, Cyber Essentials Plus gydag IASME, fforensig cyfrifiaduron, cynnal diwrnodau agored, mynychu digwyddiadau. 

Beth wnaethoch chi weithio arno?  


Cyber Essentials Plus gyda IASME, Homeseer, Encase, Raspberry PI.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau am y profiad?

Dysgu sgiliau newydd, cyfarfod â phobl newydd.

Beth oedd yr uchafbwyntiau; unrhyw gyflawniadau penodol rydych chi am floeddio yn eu cylch? 

Dysgu am agwedd archwilio TG.

Sut fydd y lleoliad hwn yn helpu'ch gyrfa? 

Roedd y sgiliau a ddysgais o agwedd archwilio seiberddiogelwch y lleoliad yn effeithio'n uniongyrchol ar ganlyniad fy swydd. Teitl fy swydd yw, technegydd TG ac Archwiliwr Seiber Ddiogelwch. 

Sut wnaethoch chi ddod o hyd i'r lleoliad a sut wnaethoch chi ymgeisio? 

Hysbysebwyd y Lleoliad o fewn Prifysgol De Cymru

Sut ydych chi'n teimlo wrth ddychwelyd i'r Brifysgol ar ôl y lleoliad? 

Yn gyffrous ar gyfer blwyddyn 3 a'r posibilrwydd o sicrhau swydd ar ôl y brifysgol. 

A yw'r lleoliad wedi arwain at gynnig swydd neu unrhyw beth arall fel ffioedd i'w talu; cyfle ymchwil 

Ni arweiniodd y lleoliad at swydd, fodd bynnag, mae'r sgiliau a gasglais o'r lleoliad wedi arwain at swydd.