website banner (2).png

Gyrfaoedd PDC


Mae'r Brifysgol wedi symud i ddysgu o bell a darpariaeth gwasanaethau, roeddem am eich atgoffa bod Gyrfaoedd PDC yn dal i fod yma i'ch cefnogi. Rydym wedi bod yn darparu'r rhan fwyaf o'n gwasanaethau ar-lein ers blynyddoedd lawer, felly mae popeth eisoes ar waith i chi gael mynediad ato. Byddwn hefyd yn ychwanegu gweithgareddau ychwanegol dros yr wythnosau nesaf.

Mae Gyrfaoedd PDC yma i'ch annog, i'ch arwain chi ac i'ch cynorthwyo drwy gydol eich amser fel myfyriwr yn PDC ac ar ôl i chi raddio. 

Cysylltwch â ni a byddwn yn gweithio tuag at adeiladu eich dyfodol, gyda'n gilydd!

LinkedIn  Facebook  Twitter.jpg  Instagram

appointments WelshMyCareer-website-button.pngCareersConnect-website-button.png 

Nodweddion

Sut y gallwn ni helpu