Gyrfa gyda’r Gymraeg - Welsh Language Futures

19 March 2019 at 1pm to 3.30pm

Location: B001 & B-Block Foyer, Treforest Campus,

Audience: Student

Add to calendar

To read this page in English please click here.

Unfortunately we have had to cancel this event, apologies for any inconvenience caused.

Oes diddordeb gyda chi mewn cynnal eich sgiliau iaith Gymraeg a sicrhau eich bod yn barod ar gyfer gweithle dwyieithog?

Dewch draw i gyfarfod â chyflogwyr amrywiol a fydd wrth law i drafod cyfleoedd a phrofiadau cyfrwng Cymraeg ar draws sectorau amrywiol.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys panel gyrfaoedd rhyngweithiol, gyda chyfle i weld pa mor ddefnyddiol a gwerthfawr yw’r Gymraeg yn y byd gwaith.

Bydd cyfle yn ogystal i rwydweithio gyda chyn-fyfyrwyr / cyflogwyr er mwyn trafod cyfleoedd gwirfoddoli, profiad gwaith a mwy.

Darperir lluniaeth

Croeso i bawb!

*Noder bod hwn yn ddigwyddiad cyfrwng Cymraeg, a bydd gwasanaeth cyfieithu (Cymraeg i Saesneg). Cysylltwch efo catrin.evans@southwales.ac.uk cyn 12 Mawrth os ydych yn dymuno’r gwasanaeth hyn.

Panel

Carl Williams

Mae Carl Williams wedi bod yn heddwas ers 2006 ac erbyn hyn yn Uwch-arolygydd Heddlu Gwent.  Mae ef ar secondiad ar hyn o bryd gyda HMICFRS (Arolygiaeth yr Heddlu dros Loegr a Chymru).

Huw Humphreys

Mae Huw yn gweithio i Fwrdd Iechyd Cwm Taf fel Ffisiotherapydd. Mae ar hyn o bryd yn gweithio yn Ysbyty Cwm Cynon yn arbenigo mewn ffisiotherapi Musculoskeletal (MSK); ond yn cylchdroi pob 4 mis i ddatblygu sgiliau a phrofiadau o fewn meysydd gwahanol ffisiotherapi.

Rachel Williams

Graddiodd Rachel gyda gradd mewn BA (Anrh) Datblygiad Chwaraeon o Brifysgol De Cymru yn 2015.  Mae wedi gweithio i’r Urdd, ac erbyn hyn yn gweithio gyda Chwaraeon RhCT fel Arweinydd Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol yn y Gymuned.

Catrin Roberts

Mae Catrin Roberts yn Gyfarwyddwr Partneriaethau yn S4C.  Mae’n edrych ar ôl partneriaethau, materion cyhoeddus a sut mae S4C yn cefnogi hyfforddiant a datblygu sgiliau yn y sector.

Rhwydweithio
  • Cyngor RhCT
  • RICS
  • Urdd
  • Prifysgol De Cymru
  • Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • BBC
  • Bwrdd Iechyd Cwm Taf
  • Syniadau Mawr Cymru
  • Safle Swyddi

Mwy i’w cadarnhau yn fuan.....