Aston Martin Graduate Recruitment Evening, 30 January 2018 - Limited places available

December 18, 2017

Are you interested in a career at Aston Martin? Our recruitment days are the ideal opportunity to come and speak to a member of our management teams to discuss your career aspirations and hear about our exciting future plans.

Event Date January 30, 2018 5 p.m. – 7 p.m.
Location – Cardiff and Vale College, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FE

This event welcomes final year university students studying one of the below engineering disciplines:

 • Automotive
 • Electrical and electronic
 • Manufacturing
 • Mechanical
 • Quality
 • Product Development
 • Body
 • Chassis
 • Powertrain
 • Vehicle Attributes

Don’t miss this incredible career opportunity, register your place today.

The event will last approximately 2 hours and we kindly request that all registered attendees join us for the full duration.
Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa gydag Aston Martin? Mae ein dyddiau recriwtio’n gyfle delfrydol i chi ddod i siarad ag aelod o’n timau rheoli i drafod eich dyheadau gyrfaol ac i glywed am ein cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol.

Mae’r digwyddiad yma’n croesawu myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf yn y brifysgol sy’n astudio un o’r disgyblaethau peirianneg isod:

 • Moduro
 • Trydanol ac electronig
 • Gweithgynhyrchu
 • Mecanyddol
 • Ansawdd
 • Datblygu Cynnyrch
 • Corff
 • Chassis
 • Pŵer-drên
 • Nodweddion Cerbydau

Peidiwch â cholli’r cyfle gyrfaol gwych yma – cofrestrwch eich lle heddiw

Bydd y digwyddiad yn para am tua 2 awr a gofynnwn yn garedig i bawb sydd wedi cofrestru ymuno â ni am y cyfnod llawn.


Tagged: Careers Employability Jobs