Bydd wch yn Fos / Be the Boss

Event Date March 2, 2018 9:30 a.m. – 11 a.m.

Location – USW Exchange, University of South Wales, Treforest Campus

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu chi i ddeall y camau y mae angen i chi eu cymryd i fod yn bennaeth arnoch chi eich hun.
Bydd yn cyffwrdd â phynciau megis marchnata a brandio, yn ogystal â beth i’w gynnwys mewn cynllun busnes. Byddwch hefyd yn darganfod am arian, a sut i brisio eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau.

Archebwch nawr: wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/be-the-boss/

This workshop will help you understand the steps you need to take to be your own boss.
We will touch upon topics such as marketing and branding, as well as what to include in a business plan. You will also find out about funding, and how to price your products and services.

Book now: wales.business-events.org.uk/en/events/be-the-boss—1/


Not sure of the room location? | Ddim yn siwr o leoliad yr ystafell?
Search on | Chwiliwch ar Find a Room


Tell your friends about this? | Dywedwch wrth eich ffrindiau am hyn?


Tagged: Careers Employability