Aston Martin Graduate Recruitment Evening, 30 January 2018 - Limited places available

Event Date January 30, 2018 5 p.m. – 7 p.m.

Location – Cardiff and Vale College, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FE

Are you interested in a career at Aston Martin? Our recruitment days are the ideal opportunity to come and speak to a member of our management teams to discuss your career aspirations and hear about our exciting future plans.

This event welcomes final year university students studying one of the below engineering disciplines:

 • Automotive
 • Electrical and electronic
 • Manufacturing
 • Mechanical
 • Quality
 • Product Development
 • Body
 • Chassis
 • Powertrain
 • Vehicle Attributes

Don’t miss this incredible career opportunity, register your place today.

The event will last approximately 2 hours and we kindly request that all registered attendees join us for the full duration.
Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa gydag Aston Martin? Mae ein dyddiau recriwtio’n gyfle delfrydol i chi ddod i siarad ag aelod o’n timau rheoli i drafod eich dyheadau gyrfaol ac i glywed am ein cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol.

Mae’r digwyddiad yma’n croesawu myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf yn y brifysgol sy’n astudio un o’r disgyblaethau peirianneg isod:

 • Moduro
 • Trydanol ac electronig
 • Gweithgynhyrchu
 • Mecanyddol
 • Ansawdd
 • Datblygu Cynnyrch
 • Corff
 • Chassis
 • Pŵer-drên
 • Nodweddion Cerbydau

Peidiwch â cholli’r cyfle gyrfaol gwych yma – cofrestrwch eich lle heddiw

Bydd y digwyddiad yn para am tua 2 awr a gofynnwn yn garedig i bawb sydd wedi cofrestru ymuno â ni am y cyfnod llawn.


Tagged: Careers Employability Jobs